#liu #xiaobo #china
#China #Machtdemonstration #Sogar #Taiwan #Treffen